ANTRENÖR LİSANS VİZE

Federasyonumuz Antrenör Talimatının 15. Maddesinde,

Antrenör belgesini almış olanlara antrenörlük yaptıklarını belgelemek kaydıyla Türkiye Dans Sporları Federasyonunca lisans verilir. Antrenör lisans vize işlemleri ile ilgili esas ve usuller Türkiye Dans Sporları Federasyonunca belirlenmektedir.

Antrenörler çalışacakları her yılın başında (Yeni sezon öncesinde) Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından belirlenen vize ücretini ödeyerek, lisanslarını vize ettirmek zorundadır. Vize ücretleri her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir. Antrenörlük vizesini yaptırmadan çalışma yaptığı tespit edilen antrenörden beş misli antrenör vize ücreti alınacaktır denilmektedir. Vize ücreti için ücretler sayfasına bakınız.

Kulüplerin vize işlemleri yapılırken, vize işlemini yaptırmayan antrenörleri olması durumunda işlemleri bekletilecektir.

Federasyonumuz mevcudunda bulunan tüm dans dallarından antrenör belgesi olan tüm antrenörlerimizin acilen vize ücretlerini yatırarak vize işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Vize işlemleri ve antrenör kimlik kartı için federasyonumuza dilekçe ile başvururken banka dekontu, 2 adet resim, nüfus cüzdanı fotokopisi, adresleri ve iletişim bilgilerini iletmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, antrenörlük vizesini yaptırmadan çalışma yaptığı tespit edilen antrenörlerden beş misli antrenör vizesi ücreti alınacaktır.

TDSF ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI   Word Dosyasını İndir
Vize Talebi Dilekçesi   Word Dosyasını İndirTürkiye Dans Sporları Federasyonu Faliyet dönemi Antrenörlük Kursları düzenlemektedir.

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖRLÜK KURSLARI
Kursa başvuru yapacak olan kursiyerlerin aşağıda yer alan başvuru formu ve Kurs Katılım ücreti olan (ücretler sayfasına bakınız) dekontu, federasyonumuzun e-mail adresi olan bilgi@tdsf.gov.tr adresine ya da 0 312 418 92 87 nolu faksına faks ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu   Pdf Dosyasını Görüntüle

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
(Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak; En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak, 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER
4 Adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal fotoğraf)
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler –Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.)
Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı)
Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından - Aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli)
Milli Sporcular için Millilik belgesi (varsa)


ÖNEMLİ NOTLAR
Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.
Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
İstenilen belgeler kursun 1.’nci günü kurs yöneticisine kursiyer tarafından eksiksiz olarak dosya halinde teslim edilecektir.


2. KADEME ANTRENÖRLÜK KURSLARI
Kursa başvuru yapacak olan kursiyerlerin aşağıda yer alan başvuru formu ve Kurs Katılım ücreti olan (ücretler sayfasına bakınız) dekontu, federasyonumuzun e-mail adresi olan bilgi@tdsf.gov.tr adresine ya da 0 312 418 92 87 nolu faksına faks ile başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu   Word Dosyasını İndir

2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR
En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,
(Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak, Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak; En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,

7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

1. Kademe Antrenör Belgesine sahip olmak ve kursun açıldığı tarih itibariyle 1. Kademe’de faal antrenörlük yaptığını belgelemek (son bir yıl içinde Antrenörlük yaptığı kurumdan resmi yazı)

Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

Dilekçe (Açık Adresli)
4 Adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal fotoğraf)
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler –Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.)
Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı)
Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından - Aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli)
Milli Sporcular için Millilik belgesi (varsa)


ÖNEMLİ NOTLAR
Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.
Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
İstenilen belgeler kursun 1.’nci günü kurs yöneticisine kursiyer tarafından eksiksiz olarak dosya halinde teslim edilecektir.