16-17 OCAK 2023 SERBEST STİL ADAY HAKEM KURSU VE TELAFİ VİZE SEMİNERİ

16-17 OCAK 2023 SERBEST STİL ADAY HAKEM KURSU VE TELAFİ VİZE SEMİNERİ

2022-2023 sezonu Serbest Stil Aday Hakem Kursu ve Telafi Vize Semineri 16-17 Ocak 2023 tarihlerinde 13:00-16:00 saatleri arasında zoom programı üzerinden online olarak yapılacaktır.

Hakem Vize Semineri 16 Ocak 2023 tarihinde tek gün olarak yapılacaktır.

Yeni Aday Hakemlik Kursuna katılacak aday hakemlerin sınavları 17 Ocak 2023 tarihinde saat 12:00'de zoom programı üzerinden online olarak yapılacaktır. 

Hakem Vize Ücreti:  250,00 TL (2021-2022 yılı vizeli hakemler)

2021-2022 yılı vizesi olmayan Hakem Vize Ücreti: 500,00 TL

Yeni Aday Hakem Ücreti: 500,00 TL

Hakem Vize Seminerine başvuru yapacaklar dilekçe ve dekontlarını 16 Ocak 2023 saat 11:00'e kadar bilgi@tdsf.gov.tr adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir.

Yeni Aday Hakem Kursuna Katılacak Kursiyerler aşağıda yazılı evrakları 16 Ocak 2023 tarihine kadar bilgi@tdsf.gov.tr adresine mail ile göndermeleri daha sonra  kargo ya da posta ile federasyonumuz Mithatpaşa cad. 24/6 Kızılay /Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kursiyerler kursun bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eksik evraklarını tamamlamadıkları takdirde başarılı olsalar dahi hakemlikleri iptal edilir ve yatırdıkları kurs ücretleri kendilerine iade edilmez.

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 10- Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  4. Adli sicil kaydı bulunmamak,
  5. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu Başkanlığı ile il ceza kurulu veya Federasyon disiplin kurulu tarafından bir defada 6 ay veya toplam 1 yıldan fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezaları ile cezalandırılmamış olmak,
  6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti,kullanımı,kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
  7. Hakemlik yapmasını engelleyici herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belgelemek,
  8. Açılacak hakem kursu sonunda Federasyonca açılan hakemlik kurslarının sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden 70 puan almak,
  9. Masa hakemliği için yukarıdaki şartların yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili yapılacak olan sınavda başarılı olmak,
  10. Aktif sporcu olmamak.

YENİ ADAY HAKEMLİK KURSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER:

1. 4 ADET FOTOĞRAF
2. DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ FOTOKOPİSİ (ONAYLI) (E-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
3. GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN CEZA OLMADIĞINA DAİR YAZI (E-devlet kapısı üzerinden alınabilir. Arama bölümüne spor bilgi sitemi/gsb uygulamalarından/Ceza Bilgi Formu)
4. SAĞLIK RAPORU
5. ADLİ SİCİL (E-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
6. ADAY HAKEM BAŞVURU FORMU (EKTE)
7. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

Yeni Aday Hakem Kursu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız…

Yeni Aday Hakem Bilgi Formu İçin Tıklayınız…

Hakem Vize Semineri Başvuru Dilekçesi için Tıklayınız…Haber Okunma Sayısı: 451