19 HAZİRAN 2023 SERBEST STİL BRANŞI HAKEM KURSU VE VİZE GELİŞİM SEMİNERİ

19 HAZİRAN 2023 SERBEST STİL BRANŞI HAKEM KURSU VE VİZE GELİŞİM SEMİNERİ

Tarih: 19 HAZİRAN 2023

Saat: 13:30-18:00

Yer: Bursa Nilüfer Karaman Dernekler Yerleşkesi

Karaman mah. Tuna cad. Akasya sok. 16130 Nilüfer/BURSA

Son Başvuru Tarihi: 14 Haziran 2023

 

HAKEM KURSUNA KATILACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. 4 ADET FOTOĞRAF
2. EN AZ LİSE DİPLOMASI VEYA MEZUNİYET BELGESİ FOTOKOPİSİ (ONAYLI) (E-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
3. GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN CEZA OLMADIĞINA DAİR YAZI(e-devlet kapısı üzerinden alınabilir)
4. SAĞLIK RAPORU
5. ADLİ SİCİL (E-devlet kapısı üzerinden)
6. ADAY HAKEM BAŞVURU FORMU (Ekte)
7. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

 

Hakem Kursu Başvuru Formu için Tıklayınız…

Hakem Bilgi Formu İçin Tıklayınız…

 

Yeni Aday Hakemlik kursu ücreti 500,00 TL.

 

Vize seminer katılım ücreti  250,00 TL. (2022-2023 sezonu vizesiz hakemler)

 

2022-2023 sezonu vizeli hakemlerimize seminer ücretsizdir.

 

Hakem Vize Seminerine katılacak hakemlerimizin aşağıda yer alan Vize Semineri Başvuru Formunu federasyonumuz bilgi@tdsf.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Hakem Vize Semineri Başvuru Formu için Tıklayınız…

 

Hakem Olabilme Şartları
MADDE 10- 
Hakem eğitim kurslarına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a)      T.C. vatandaşı olmak,
b)      En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
c)      18 yaşını doldurmuş olmak,
d)     Adli sicil kaydı bulunmamak,
e)      Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Başkanlığı,  Spor Genel Müdürlüğü Merkez
Ceza Kurulu Başkanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulu Başkanlığı ile il ceza kurulu
veya Federasyon disiplin kurulu tarafından bir defada 6 ay veya toplam 1 yıldan fazla
yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezaları ile cezalandırılmamış olmak,
f)       Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla
hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırrına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet,irtikap,rüşvet,hırsızlık,yağma,dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve
ticareti,kullanımı,kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya

bulundurmak veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama,kaçakçılık,vergi kaçakçılığı ve haksız mal
edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
g)      Hakemlik yapmasını engelleyici herhangi bir sağlık sorununun olmadığını
belgelemek,
h)      Açılacak hakem kursu sonunda Federasyonca açılan hakemlik kurslarının
sonunda    yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden 100 üzerinden 70
puan almak,
i)        Masa hakemliği için yukarıdaki şartların yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili
yapılacak olan sınavda başarılı olmak,
j)        Aktif sporcu olmamak.

 

Kursiyerler yukarıda yazılı evrakları ilk olarak bilgi@tdsf.gov.tr adresine mail olarak göndermeleri  daha sonra belgelerin asıllarını kargo ya da posta ile federasyonumuz Mithatpaşa cad 24/6 Kızılay Ankara adresine göndermeleri gerekmektedir. Kursiyerler kursun bitiş tarihinden itibaren 15 gün içerisinde eksik evraklarını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde başarılı olsalar dahi hakemlikleri iptal edilir.Haber Okunma Sayısı: 397