2022 – 2023 SEZONU VİZE İŞ VE İŞLEMLERİ HK.

2022 – 2023 SEZONU VİZE İŞ VE İŞLEMLERİ HK.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 26/04/2022 tarihli ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aynı Kanunun "Spor faaliyetlerine katılım" başlıklı 4 üncü maddesi ve "Spor anonim şirketi vasfının kazanılması ve kaybedilmesi" başlıklı 14 üncü maddesi hükümlerine göre spor dalı tescilleri spor federasyonları tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; "Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği" ise 08.07.2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin "Spor kulüplerinin spor dalı tescili" başlıklı 8 inci maddesinde;

(1)         Spor kulüpleri istedikleri spor dalında faaliyet gösterebilirler. Spor kulüplerinin bir spor dalın da faaliyetlere katılabilmesi, bu spor dalının bağlı olduğu spor federasyonu tarafından tescil edilmesine bağlıdır.

(2)         Spor dalı tescilleri kapsamında;

a)           Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin yönetim kurulu kararının,

b)          Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesinin,

c)           Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan antrenörlük sözleşmesinin,

ç) Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgilerinin,

d)          Spor dalının özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgelerin, spor federasyonuna verilmesi zorunludur. Denilmektedir.

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Faaliyetleri kanununun yukarıda yazılı 8 maddenin (1) fıkrası ile (2) fıkrasının a), b), c), ç) d) alt bendlerine istinaden Federasyonumuzdan tescilli olan spor kulüplerimizin 2022 – 2023 yeni sezonunda faaliyetlere katılabilmeleri için yıllık vizelerini yaptırmaları gerekmektedir.

2022-2023 Kulüp Tescil Vize Dilekçesi için Tıklayınız...

 

                                                                                                                                TDSF Yönetim KuruluHaber Okunma Sayısı: 1358