DANSSPORU (LT&ST) CAMİASINA DUYURU

DANSSPORU (LT&ST) CAMİASINA DUYURU

12 Ekim 2019 tarihinde Adana'da gerçekleştirilen KSY 1. etap yarışmaları esnasında, bazı sporcu çiftlerin müfredat kurallarına uygun olmayan figürler ile yarıştıkları Sınırlandırma Hakemi'nce tespit edilmiş ve bu çiftler TDSF Dans Sporu Yarışma Talimatı'nda yer alan "Klasman yarışmalarında, çiftin koreografisinin müfredat sınırlamalarına uygun olmadığının, final turu esnasında tespit edilmesi durumunda (doğrudan final turundan başlayan yarışmalar da dahil olmak üzere), baş hakem bu tespiti yaptığı anda çifti diskalifiye eder ve bunu pist hakemlerine bildirir." maddesi kapsamında yarışma Baş Hakemi tarafından diskalifiye edilmiştir. Söz konusu müfredat uygunsuzluklarının detayları, çiftlerin hatalarını düzelterek bir sonraki yarışmaya hatasız koreografiler ile hazırlanmaları amacıyla danssporu.info sistemine de işlenmiş durumdadır.

Söz konusu diskalifiye işlemlerinin hemen sonrasında, henüz yarışma devam ederken, diskalifiye edilen bazı çiftlerin eğitmen ve velilerinin baş hakem ve sınırlandırma hakemiyle pist etrafında tartışmaya girdiği görülmüştür. Diskalifiyeye sebep veren kuralın içeriğinden bile haberi olmayan velilerin, baş hakemi dakikalarca görevini yapmaktan alıkoyduğu tespit edilmiştir. Bu sürecin bir kısmı tarafımca bizzat izlenmiş ve gerek sınırlandırma hakemi gerekse de baş hakemin son derece sabırlı şekilde yapılan işlemin gerekçelerini açıklamaya çalıştığı görülmüştür. (Kaldı ki, ne sınırlandırma hakemi ne de baş hakemin verilmiş bir karara istinaden böyle bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.) Aynı esnada, bazı antrenör ve velilerin hatta resmi olarak antrenör olamadığı halde antrenörmüş gibi davranan bazı kişilerin Teknik Kurul'u hedef gösteren ifadeleri de tarafımca bizzat işitilmiştir. Velilerin, böyle bir diskalifikasyon işlemi karşısında antrenörlerine bu hatanın gerekçesini soracakları yerde baş hakemi "kuralları neden uyguladığı konusunda" sorguya çekmeleri kabul edilebilir bir durum değildir.

Daha da vahim olarak, yarışmanın sonrasında, diskalifiye edilen bazı çiftlerin antrenörlerinin, sosyal medya kanalları üzerinden, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten, Türk dans sporuna, yarışmada görev yapan hakemlere, Teknik Kurul'a ve TDSF'ye yönelik hakarete varan ifadeler kullandıkları tespit edilmiştir. Bu yorumlardan bazılarının, 24 saat geçmeden silindiği görülmüştür.

Yaşanan bu olaylar sonucunda, Dans Sporu Teknik Kurulu adına bu açıklamayı yapma sorumluluğumuz doğmuştur:

1- Diskalifiye işlemlerine sebep veren yukarıdaki kural yeni değil, dört yılı aşkın bir süredir yarışma talimatımızda yer almaktadır. Tüm antrenör ve hakemlik seminerlerinden üstüne basa basa tekrar edilmektedir. Söz konusu kuralın yurt dışında nasıl uyglandığı pazar günü tarafımca Rusya Federasyonu'ndan gelen baş hakeme sorulmuş, aynı şekilde uygulandığı teyit edilmiştir.

2- Geçtiğimiz hafta içerisinde TDSF'ye gönderilen bir dilekçede "Katılımın az olduğu bir kategoride diskalifiyeye başvurmak sonucun ve değerlendirmenin kalitesini düşürmektedir." ifadesi yer almaktadır. Değerlendirme sisteminin yapısı gereği bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır; herhangi bir kategoride diskalifiye işlemi olması durumunda diğer sporcular bu işlemden hiçbir şekilde etkilenmemekte, yarışan toplam çift sayısı sistemde aynı kabul edilmektedir.

3- Yapılan yorumlardan birinde "evet biz eğitmenler kurallara uymalıyız, ama....." şeklinde bir ifade yer almaktadır. Bu ifade, başlı başına ilgili eğitmenin kurallara uymadığının itirafıdır.

4- Yine yorumlardan birinde "hakemler 1.5 senedir bu hatayı görmedi mi?" şeklinde, koreografideki ilgili hatanın uzun zamandır var olduğunu kabul eden bir ifade yer almaktadır. Elbette geçtiğimiz senelerde de söz konusu kural kapsamında diskalifiye işlemleri yapılmıştır. Yalnızca geçtiğimiz senelerde "minikler" yaş grubu için bilinçli olarak biraz daha toleranslı davranılmıştır ancak bu toleransın kural tanımazlık getirdiği açıkça tespit edildiğinden bu sezon başındaki Yarışma Talimatı güncellemesi sonrasında tekrar bir uyarı yayımlanmış ve kuralların "tüm yaş kategorilerinde eşit şekilde uygulanacağı" hatırlatılmıştır.

5- Bazı antrenörler tarafından "ama bunlar çocuk, bu kadar yol yapıp geldiler, bu kadar ufak hataları hoş görseniz olmaz mı?" ya da "Bu kadar katı olursak ülkemizde dans sporunu çocuklara sevdiremeyiz" şeklinde sportif disiplin ile yakından uzaktan alakası olmayan serzeniş ve tavsiyelerde bulunulmaktadır. Pek tabiidir ki dans sporu dansın tek şekli değildir, İsteyen kişilerin dans hayatlarına sosyal olarak devam etmeleri her zaman mümkündür. Ancak TDSF dans sporu yarışmalarına katılan tüm sporcular, hangi yaşta olursa olsun TDSF Talimatları ile belirlenmiş kurallara uygun hareket etmeyi kabul ve taahhüt eder.

TDSF Dans Sporu Teknik Kurulu olarak, disiplinimizin gelişimine yönelik olarak belirlenmiş olan kuralların herkese eşit şekilde uygulaması en temel çizgimizdir. Tüm spor disiplinlerinde olduğu gibi, yarışmalara katılan sporcuların çerçevesinde yarıştıkları kuralları bilmesi ve bu kurallara uygun davranması kendi sorumluluklarındadır. Yarışmalarda görev yapan hakemlerimizin, hiçbir durumda, ama hele ki kuralları uyguladıkları için yıpratma, hedef gösterme ve hakarete varan ifadelere maruz kalması kabul edilebilir bir durum değildir.

İlgililere Duyurulur.!

TDSF Dans Sporu Teknik Kurulu adına
Göktuğ KaracalıoğluHaber Okunma Sayısı: 1068