ÖĞRETİM ELEMANLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ

ÖĞRETİM ELEMANLARI UYGULAMA EĞİTİMLERİ

14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliği'nin Geçici 2 maddesi (1) fırkasında yapılan ve 01.07.2022 tarih ve 31883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikteki "Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup bu alanda öğretim elemanı kadrosunda görev alarak uygulamalı spor dalı eğitimi dersini en az üç eğitim öğretim yılı verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır." hükmü doğrultusunda öğretim elemanlarına T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Bilgi Sistemi'nde denklik başvuruları açılmıştır. İlgililere duyurulur.Haber Okunma Sayısı: 94