TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU VE MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU VE MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

TDSF OLAĞAN GENEL KURULU ve MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI

31 EKİM - 01 KASIM 2021

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 20.09.2021 tarihli ve (116) sayılı toplantısında oy birliği ile aşağıdaki olağan genel kurul kararı alınmıştır.


TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU 5. OLAĞAN GENEL KURULU ve MALİ GENEL KURUL


1. Ana statümüzün ilgili MADDE 20-(1) Genel Kurul fıkrasının a) bendi uyarınca 5. Olağan Genel Kurulu ve Mali Genel Kurul kararı alınmıştır.
2. Genel Kurul’un aşağıdaki gündem maddelerine göre 31/10/2021 tarihinde TBB Litai Konukevi (Litai Hotel) İlhami Soysal sok. no:3 06520 Balgat/Çankaya/Ankara adresinde toplantıya çağrılmasına,
3. Belirlenen tarihte çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın, seçimle belirlenen kurulların en az iki katı üyenin katılımı ile 01/11/2021 tarihinde aynı yerde yapılmasına,
4. Genel Kurul delegelerin belirlenmesine ilişkin tüm iş ve işlemlerin; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 04/06/2016 tarihli ve 29732 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan, yürürlükte olan Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsü ilgili hükümlerine göre yerine getirilmesine,
5. Genel Kurul çağrısı ve gündemiyle Genel kurula ilişkin tüm duyurularının Federasyonun www.tdsf.gov.tr ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün shgm.gsb.gov.tr olan internet adreslerinden yayımlanmasına
6. Delege kayıt işlemlerinin kimlik ibraz edilmek suretiyle saat 09:00-10:00 arasında yapılacaktır.

 

TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU ve MALİ KURUL GÜNDEMİ

31 Ekim - 01 Kasım 2021

 1. Toplantı için yeterli sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
 2. Toplantının açılışı,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması
 4. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması için Başkan, 1 Başkan Yardımcısı,1 yazman Üye ve 2 Sandık görevlisinin seçilmesi,
 5. Gündemin okunması ve oylanması,
 6. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi
 7. Yönetim Kurulunun 01.09.2018-31.12.2018,01.01.2019-31.12.2019,01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-30.09.2021 dönemlerine ait faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ile hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
 8. Denetleme Kurulunun 01.09.2018-31.12.2018,01.01.2019-31.12.2019,01.01.2020-31.12.2020 ve 01.01.2021-30.09.2021 dönemlerine ait faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ile hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
 9. 01.11.2021-31.10.2022 dönemine ait tahmini bütçenin Genel Kurula sunumu ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,oylanması,
 10. Pandemi nedeniyle 2020 yılı içerisinde yapılması gerekmekte olan Genel Kurulumuzun 2021 yılına ertelenmesi sebebiyle Yönetim Kurulu onayı ile belirlenen 2021 yılı Bütçesinin Genel Kurul tarafından onaylanması,
 11. Başkan adaylarının konuşmaları
 12. Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi
 13. Taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 14. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsünde değişiklik yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 15. Seçim sonuçlarının ilanı ve kapanış.
 16. Dilek ve Öneriler

İLANEN DUYURULUR

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

 

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU 5. OLAĞAN GENEL KURULU ve MALİ GENEL KURUL duyurusunu pdf dosyası olarak indirmek için Tıklayınız...

TDSF 5. OLAĞAN GENEL KURULU ve MALİ KURUL GÜNDEMİ'ni pdf dosyası olarak indirmek için Tıklayınız...

 Haber Okunma Sayısı: 218