Tekirdağ'da açılacak olan Dans Sporları 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna hak kazananlar

Tekirdağ'da açılacak olan Dans Sporları 2. Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna hak kazananlar

ÖNEMLİ DUYURU

TEKİRDAĞ’da açılacak olan DANS SPORLARI 2.Kademe Antrenör Yetiştirme Kursuna katılmaya hak kazanan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Kursiyerlerin istenilen evraklar ile 27.06.2017 tarihinde saat 08.30-10.30 kayıt yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN EVRAKLAR

a) 3 Adet vesikalık fotoğraf - (Biometrik orijinal fotoğraf)

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgeleri geçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)

c) E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı belgesi. – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) Sağlık Raporu - (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu” formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “Antrenörlük yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)

e) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-https://sporegitim.sgm.gov.tr/dokumanform.aspx web sitesindeki örnek yazı (aslı)

f) E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği belgesi.

g) 1.Kademe antrenör belgesinin tasdikli sureti

h) 1 yıl üst kademe antrenörün yanında çalışmış olduğuna dair belge

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.


 

ÖNEMLİ NOT:

Antrenör kursuna e-devlet üzerinden başvurup listeye giremeyen adaylar ücret iadelerini alabilmeleri için dilekçe ve banka dekontuyla birlikte aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yolu ile müracaat edeceklerdir. Dilekçede IBAN numarası mutlaka belirtilecektir.

 

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Örnek Mah. Oruç Reis Caddesi No:13

Altındağ/ANKARA

27 Haziran-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında Tekirdağ ilinde yapılacak olan Dans Sporları 2. Kademe Antrenör yetiştirme kursuna e-devlet üzerinden başvuruda bulundum. Başvuru sayısının fazlalığı-azlığı nedeniyle katılımcı listesine giremediğimden kurs ücreti olarak yatırmış olduğum 240.00 TL nin aşağıda belirtilen İBAN numarama iade edilmesi hususunda gereğini arz ederim…./…./2017

Ad Soyad

İmza

Ek:Dekon

TC Kimlik No:

İBAN No:

Adres:

Tel:

TEKİRDAĞ DANS SPORLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA

HAK KAZANANLAR( ARJANTİN TANGO )

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

29****60

MESUT

TEMEL

2

46****94

MURAT

MORAY

3

42****82

ONURHAN

ATEŞLİ

4

21****46

ÖZDEN

TUNÇER

 

TEKİRDAĞ DANS SPORLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA

HAK KAZANANLAR( SALSA )

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

42****40

CÜNEYT

ÖZİL

2

27****36

FAİK

ÖZ

3

43****12

GAMZE

BİRSÖZ KOÇ

4

52****08

GÖKHAN

ERVAN

5

20****62

GÜNEY SELÇUK

GÜMÜŞ

6

24****76

HAKAN

KARATAŞ

7

30****66

MESUT

BÜYÜK

8

16****86

SABİT

YILDIRIM

 

TEKİRDAĞ DANS SPORLARI 2. KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILMAYA

HAK KAZANANLAR( SERBEST STİL )

S.NO

TC.NO

ADI

SOYADI

1

19****26

AKIN

YENGİN

2

10****26

AYTEN

TAHİR

3

13****22

BUKET

DENİZ

4

49****22

BURCU

NERGİS

5

52****00

EMİNE

YAZICI

6

46****36

EMİR

SOMER

7

11****84

MEHMET ÜMİT

YURUL

8

23****06

TAYFUN

TEZEL


 Haber Okunma Sayısı: 1460