YENİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HK.

YENİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ HK.

Değerli antrenör adayları;

              Antrenör Eğitim Yönetmeliği 14.12.2019 tarih ve 30978 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Temel Eğitim ve Uygulama Eğitimi olmak üzere iki aşamadan oluşan Antrenör Eğitiminin temel eğitim süreci başlamıştır.Temel Eğitim programı uzaktan eğitim modeli Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yürütülecektir.Temel Eğitimi ve sınavı 90 gün olarak planlanmış olup, 10 gün başvuru,2 ay 10 gün eğitim ve 10 gün sınav ve değerlendirme süreci olarak belirlenmiştir.

              Temel  Eğitim kursunun başvuruları 26 Ağustos-06 Eylül 2020 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı- GSB- Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.Temel Eğitimde başarılı olan adaylar ilgili Federasyonca açılacak olan Uygulama Eğitimi ve Sınavında başarılı olmaları halinde antrenörlük belgelerini alabileceklerdir.

              Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 19.maddesinde " Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim sınav sonuçlarının geçerlilik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama eğitimine katılabilir." hükmü yer aldığı için Temel Eğitim programını başarıyla tamamlayan antrenör adayları uygulama eğitimi için birden fazla kursa 4 yıl boyunca başvurabilirler.

              Temel eğitim başvuru ücretleri 350.00 TL olarak belirlenmiş olup işlemler Ziraat Bankasına (şube,mobil şube ve atm)Kurum Ödemeleri/Gençlik ve Spor Bakanlığı ekranları üzerinden gerçekleştirilecektir.



Haber Okunma Sayısı: 1273