YETERLİLİK BELGESİ

YETERLİLİK BELGESİ

Ülkemizde; spor tesisi veya sportif amaçlı faaliyet ve eğitimlerin 
yapıldığı derneklerin dans çalışma salonları, spor kulüplerinin dans 
çalışma salonları, gençlik ve spor kulüplerin dans çalışma salonları, 
dans sporları merkezleri ve stüdyoları, dans akademileri gibi çeşitli 
isimler altında benzer  faaliyetlerde bulunan salonlar, 15.10.1999 tarih 
ve 23849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel 
Müdürlüğünün, “ Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri ” yönetmeliği 
hükümlerine göre açılmaktadır.

Özel Spor Salonu, Dans Stüdyosu, Dans Merkezi ve yukarıda belirtilen 
isimler adı altında salon açacak, gerçek ve tüzel kişiler ilgili 
yönetmelikte istenilen belgeleri tamamlayıp, ilinin bulunduğu Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüklerine teslim ettikten sonra Özel Beden Eğitim ve Spor 
Tesisi Ruhsatına sahip olacaktır.

İstenen belgeler arasında Branş Yeterlilik Belgesi ‘de bulunmakta olup, 
bu yeterlilik belgesini ilgili spor federasyonundan alınması ilgili 
yönetmelik hükümlerine göre zorunludur.

Bu amaçla; federasyonumuz da bu konu ile ilgili çalışmalarını tamamlamış 
ve “ Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri için Dans Sporları Salonu ve 
Yeterlilik Belgesi Talimatı” nı çıkarmış ve Özel Spor Salonu açmak için 
başvuru yapanlara talimat hükümlerine göre Yeterlilik Belgelerini 
vermektedir.

Yeterlilik belgelerini daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden 
almış olan Spor Salonları, Dans Merkezleri, Dans Stüdyoları, Derneklerin 
Dans çalışma Salonları, Spor Kulüplerinin Dans Çalışma Salonları ve 
Gençlik ve Spor Kulüplerin Dans Çalışma Salonları  federasyonumuza 
başvuru yaptığı takdirde;  yapılan denetleme neticesinde talimatta yazan 
hüküm ve ölçülere uyan spor salonlarının yeterlilik belgeleri 
YENİLENECEKTİR

İster yeni açılacak olsun, isterse daha önceden “ Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerinden”  Yeterlilik Belgesini almış olan Spor Salonları, Dans 
Merkezleri, Dans Stüdyoları, Derneklerin Dans Çalışma Salonları, Spor 
Kulüplerinin Dans Çalışma Salonları ve Gençlik ve Spor Kulüplerin Dans 
Çalışma Salonları federasyonumuza başvurmaları gerekmektedir. Aksi 
durumda Yeterlilik belgesini yenilemeyen ve hiçbir şekilde almadan 
açılan tüm salonlar yasadışı ve kaçak olarak görülecek ve o salonlar 
hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yeterlilik belgesi başvuruları için federasyonumuz internet sitesinde 
(www.tdsf.gov.tr) bulunan Yeterlilik Belgesi linkinden Başvuru Formunu 
doldurarak federasyonumuza kargo veya e-posta (bilgi@tdsf.gov.tr) yolu 
ile göndermeleri gerekmektedir.

Daha önce Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan Yeterlilik Belgesi 
yenileme başvuruları en geç 15 Ocak 2019 tarihine kadar yapılması 
gerekmektedir.Haber Okunma Sayısı: 2253