YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

a- Yeterlilik belgesi ücretinin Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

b- Dans sporları salonu yeterlilik belgesi yıllık vize başvuru formu    Form için Tıklayınız...) (Form'a spor salonu kaşesi veya mührü gerekmektedir.)

c- Çalışmada bulunulacak spor dalının antrenör belgeleri

d- Antrenörle yapılan en az bir yıllık sözleşme

e- Dans sporları salonunun onaylı 1/100 ölçekli planı

f- Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge

g- Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi,dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayımlandığı gazetenin bir örneği

h- Belediye işyeri açma ruhsat fotokopisi

Belgeler 2'şer adet düzenlenir.Hazırlanan belgeler bağlı bulunulan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne de verilecektir.

ÜCRETLER


1- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonası'na katılan kulüpler 500 TL
2- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonası'na katılmayan kulüpler 1000 TL
3- Kulüp olamayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılan Dans Sporları Salonları 1500 TL
4- Kulüp olmayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılmayan Dans Sporları Salonları 2500 TL



VİZE ÜCRETLERİ


1- Federasyondan tescilli kulüpler 500 TL
2- Kulüp olmayan Dans Sporları Salonları 1500 TL

Not: Her branş için ayrı ücret ödenecektir ve Başvuru formunda işaretleme yapılacaktır.

ÖRNEK BELGELER

Özel Spor Salonları Antrenörlük Sözleşme Örneği    PDF Dosyasını İndir