YETERLİLİK BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a. Dans sporları salonu yeterlilik belgesi yıllık vize başvuru formu doldurultuktan sonra İl Spor Müdürlüğüne verilecek olan dans sporları salonunun 1/100 ölçekli planı ve yıllık vize ücretinin banka ödendi dekontu fotokopileri.
(Yukarıdaki işlemleri yerine getiren işletmelere yeterlilik belgeleri gönderilecektir. Ancak B, C, D, E ile ilgili belgeleride İl Müdürlüğünün belirlediği süre içerisinde İl Müdürlüğüne tesliminden sonra federasyonumuzada göndericektir.)

b. İl Spor Müdürlüğünce istenilen İl Spor Müdürlüğününe verildikten sonra federasyona gönderilecek olan dans sporlarının ilgili branşlarında çalışacak vizeleri federasyonca yapılmış antrenör veya antrönerlerin antrönerlük belgelerinin ve işletme ile yapılan en az bir yıllık antrönürlük sözleşmelerinin fotokopileri.

c. İl Spor Müdürlüğünce istenilen İl Spor Müdürlüğüne verildikten sonra federasyona gönderilecek olan "Belediye iş yeri açma izin belgesi" fotokopisi

d. Varsa İl Spor Müdürlüğünce istenilen ve İl Spor Müdürlüğüne verildikten sonra federasyona gönderilecek olan diğer belgelerin fotokopileri

e. Fotokopileri gönderilecek olan belgeler ikişer adet olarak düzenlenecektir.

ÜCRETLER


1- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonasına katılan kulüpler 250 TL
2- Federasyondan tescilli ve federasyon faaliyetleri ile Türkiye Şampiyonasına katılmayan kulüpler 750 TL
3- Kulüp olamayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılan Dans Sporları Salonları 1000 TL
4- Kulüp olmayan ancak Türkiye Şampiyonalarına katılmayan Dans Sporları Salonları 2000 TL

ÖRNEK BELGELER

Özel Spor Salonları Antrenörlük Sözleşme Örneği    PDF Dosyasını İndir